LAI CHÂU

STT HUYỆN TÊN TTBH ĐỊA CHỈ
1 Tam Đường Văn Sáng Chợ cũ, TT Tam Đường, Lai Châu
2 Tân Uyên Chín Hòa Thị trấn Tân Uyên, Lai Châu