NGHỆ AN

STT

HUYỆN TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ
1 Nam Đàn Huỳnh Hợi chợ sa nam - nam đàn nghệ an
2 Hưng Nguyên Thức Ánh kcn visip hưng nguyên
3 Con Cuông Mùi Liễu chi khê - con cuông
4 Tân Kỳ Ngân Liên khối 9 tt tân kỳ- nghệ an
5 Quỳ Hợp Trang Thưởng tt quỳ hợp - nghệ an
6 Quỳ Châu Hùng Nhung cầu cô ba - quỳ châu - nghệ an
7 Nghĩa Đàn Thái Sơn nghĩa hội - nghĩa đàn - nghệ an
8 Yên Thành Nghĩa Thủy tt yên thành - nghệ an
9 Thanh Chương Sỹ Thương thanh lương - thanh chương - nghệ an
10 Diễn Châu Hào Nông tt giát - diễn châu - nghệ an
11 Nghi Lộc Thanh Quỳnh kcn nam cấm - nghi long - nghi lộc
12 TP Vinh Minh Hiên 26 cao thắng - tp vinh