HÀ NỘI

STT QUẬN/HUYỆN TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ

1

Hoàng Mai Hiên Thiệu Khu Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
2 Ba Vì Tiến Đại Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội
3 Thạch Thất Kiên Cường Làng nghề Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội
4

Hà Đông

Thiện Trường Tổ 11, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
5 Chín Nhật DT72, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
6 Toản Hương Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
7 Bắc Từ Liêm Thái Loan Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
8

Hoài Đức

Đức Anh Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
9 Thu Đẳng Phương Quán, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội
10 Đống Đa Quang Thành Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội