QUẢNG NINH

 

 

 

STT

HUYỆN

TÊN CỬA HÀNG

ĐỊA CHỈ

1

Biểu Nghi

Công Nương

An Lập, Biểu Nghi, Quảng Ninh

2

TP. Hạ Long

Hoa Định

Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

3

TP. Cẩm Phả

Minh Hưng

247 Lê Thanh Nghị, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

4

Tiên Yên

Thế Huệ

196 Khu Cổng Trào, TT. Tiên Yên, Quảng Ninh

5

Bình Liêu

Thám Nga

Cửa khẩu Hoành Mô, Bình Liêu, Quảng Ninh

CHIA SẺ KIẾN THỨC CHUNG