TTBH TÂY BẮC BỘ - MIỀN BẮC

Bao gồm các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La

CHIA SẺ KIẾN THỨC CHUNG