Kiến thức chung

CHỔI THAN LÀ GÌ? PHÂN LOẠI VÀ CÁCH LỰA CHỌN PHÙ HỢP?

Đỗ Phong | 17/ 10/ 2022

CHỔI THAN LÀ GÌ? PHÂN LOẠI VÀ CÁCH LỰA CHỌN PHÙ HỢP? Chổi than là gì? Chổi than (carbon brush) là một vật tư có chức năng dẫn điện, truyền điện và kết nối điện từ bộ phận tĩnh (Stato) đến các bộ...

Chuyên mục: Kiến thức chung