THANH HÓA

STT TÊN ĐẠI LÝ

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ
1 Đại Lý Anh Tuyển

Thị Trấn Nghi Sơn, Thanh Hóa

 
2 Đại Lý Đức Anh

224 Trần Phú, Thanh Hóa

 
3 Đại Lý Hóa Tình

36 Minh Khai, Thanh Hóa

 
4 Đại Lý Huy Phương

188 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành Phố Thanh Hóa

 
5 Đại Lý Thanh Hợp

174 Nguyễn Trãi, Thanh Hóa

 
6 Đại Lý Hiệp Trang

174 Trần Phú, P. Nam Sơn, Thành Phố Thanh Hóa

 
7

Đại Lý Tuấn Liên

Cổng Chợ Phụ Phía Nam, Chợ Bỉm Sơn, Thanh Hóa  
8

Đại Lý Vũ Dũng

108 Nguyễn Huệ, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa  
9

Đại Lý Thủy Tình

Xóm 9 Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Trung tâm sửa chữa bảo hành KYNKO

10 

Đại Lý Nhân Hoài Ngã 3 Phố Thành KKT Nghi Sơn, Tĩnh Gia,Thanh Hóa  

11 

Đại Lý Thành Bắc Khu 3 TT Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa  

12 

Đại Lý Lâm Huy TT Quảng Xương, Quảng Xương,Thanh Hóa  

13

Đại Lý Toàn Phương Tiểu Khu 3, TT Tĩnh Gia, Thanh Hóa  

14

Đại Lý Sơn Hoa

Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa

 

15 

Đại Lý Huyền Phương Phố Mới, Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa  

16

Đại Lý Minh Tuệ 318 Nguyễn Huệ, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa  
17

Đại Lý Anh Cương

 Làng Đá Nhồi, P An Hoạch, TP Thanh Hóa  

18 

Đại Lý Chương Hương Thanh Hóa  
19

Đại Lý Tuấn Thuật

 Ngã 3 Chè, Thiệu Hóa, Thanh Hóa  

20 

Đại Lý Thao Lan Phố Thiều, Dân Ly, Triệu Sơn,Thanh Hóa  

21 

Đại Lý Tùng Liên TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa  

22

Đại Lý Huê Ca 152 Quan Sơn, P. An Hoạch, Thanh Hóa  

23

Đại Lý Minh Nhiên TT Giát, Triệu Sơn, Thanh Hóa  

24

Đại Lý Ninh Hoa Đào Duy Từ, Nguyễn Bính, Tĩnh Gia, Thanh Hóa  

25

Đại Lý Thanh Thành 534 Bà Triệu, TP Thanh Hóa  

26

Đại Lý Cương Hiền Đường 7 Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hóa  

27

Đại Lý An Phát Số 889 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa Trung tâm sữa chữa bảo hành KYNKO

28

Đại Lý Thiết Lê 78 Phố Tô Vĩnh Diện, TT Triệu Sơn, Thanh Hóa  

29

Đại Lý Bắc Hải Số 02  Của Tả, P Lam Sơn, TP Thanh Hóa