SƠN TÂY - PHÚ THỌ

STT

TÊN ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

1

Đại Lý Mậu Mùi Khu Trung Tâm Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ  

2

Đại Lý Tuấn Hiệp Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ  

3

Đại Lý Đức Liên 71 Hoàng Diệu, Quang Trung, Sơn Tây  

4

Đại Lý Tú Liên Sơn Tây  

5

Đại Lý Mạnh Ngoan  29 Nguyễn Thái Học, Sơn Tây, Hà Nội  

6

Đại Lý Tiến Đại Cạnh Trường Lương Thế Vinh, Tân Phú Mỹ, Vậy Lại, Ba Vì, Sơn Tây  

7

Đại Lý Hồng Sơn 50A Phùng Khắc Khoan, Sơn Tây, Hà Nội