NAM ĐỊNH - THÁI BÌNH

STT TÊN ĐẠI LÝ

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ
1 Đại Lý Sâm Cúc

63 Thành Trung, Nam Định

 
2 Đại Lý Duy Năng

Khu 3 TT Ngô Đông, Giao Thủy, Nam Định

 
3 Đại Lý Lê Tuấn Anh

Đường 32, TT Xuân Trường, H.Xuân Trường, Nam Định

 
4 Đại Lý Thịnh Ngoan

Khu A Thị Trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định

 
5 Đại Lý Oanh Nhì

Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định

 
6 Đại Lý Hoàn Tân Phát

Xóm Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định

 
7 Đại Lý Hồng Trung

Nam Định

 
8 Đại Lý Hồng Bằng

152 Phố Đại Tân, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định

 
9 Đại Lý Tiến Thự 

Chợ Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình

 
10 Đại Lý Anh Hoạt

Thị Trấn Hưng Hà, Thái Bình

 
11 Đại Lý Vũ Đức Ninh

Ngã Ba Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình